Kaart en Kompas
1. De kaart
2. Hoogte
3. Het kompas
4. Kaart op het noorden leggen
5. Het bepalen van de koers
6. Het bepalen van de positie
7. Hoekmeting
8. Miswijzing corrigeren
9. Van de kaart naar het terrein
10. Van het terrein naar de kaart
11. Projectie
12. UTM vierkantennet

Cursus Kaart en Kompas

Inleiding

Deze website bevat de cursusteksten zoals deze gebruikt worden tijdens de Kaart- en Kompascursus voor lezers van het ANWB-tijdschrift 'Op Pad'.

De eerste twee en de laatste twee hoofdstukken leggen uit hoe de werkelijke wereld op een kaart wordt weergegeven.

Hoofdstuk drie geeft een beschrijving van het kompas. Er wordt uitgelegd wat belangrjike kenmerken zijn van een goed kompas.

Hoofdstuk vier tot en met tien beschrijven het gecombineerde gebruik van kaart en kompas in de praktijk.

 

Ga naar volgende pagina